คำอธิบายรายวิชาหลักการถ่ายภาพดิจิตอล

Posted: พฤษภาคม 27, 2011 in Uncategorized

แผนการสอนรายวิชาหลักการถ่ายภาพดิจิตอล

อาจารย์ประจำวิชา นายฉัตรชัย  ธรรมรัตน์

ชื่อวิชา  หลักการถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Photography)                   รหัสวิชา 3308-2003

ระดับชั้น ปวส.1                                                                                  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยกิต 3(3)                                                                                               ชั่วโมงรวม  3  ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                            ปีการศึกษา 2554

————————————————————————————————–

จุดประสงค์รายวิชา

                                1.  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการถ่ายภาพดิจิตอล

                                2.  เพื่อให้เกิดทักษะการถ่ายภาพระบบดิจิตอล

                                3.  เพื่อให้เกิดความรัก การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

มาตรฐานรายวิชา

                                มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้จริง (Solid Knowledge & Practical) ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์กล้องดิจิตอล ถ่ายภาพประเภทต่างๆ  มีความเชี่ยวชาญ (High Performance Standard)  ในการถ่ายภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต มีความขยันอดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ

คำอธิบายรายวิชา

                                ศึกษาและปฏิบัติ การถ่ายภาพ การจัดแสง การใช้กล้อง การใช้เครื่องมือในการพิมพ์ภาพ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง การบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ของระบบการถ่ายภาพดิจิตอล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s