Image Sensor

Posted: มิถุนายน 10, 2011 in Uncategorized

Image Sensor คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของกล้องดิจิตอล คือ ขนาดของอิมเมจเซ็นเซอร์ ( Image Sensor ) เพราะ ขนาดของอิมเมจเซ็นเซอร์ จะเป็นตัวกำหนด ขนาดภาพ และ คุณภาพ ของภาพที่เราถ่าย ตัวอย่าง spec. ขนาด Image Sensor ของ กล้องคอมแพคดิจิตอล ตัวอย่าง spec. ขนาด Image Sensor ของ กล้อง D-SLR กล้องถ่ายภาพในยุคแรก ๆ ใช้ฟิล์มเป็นตัวรับภาพ ส่วนกล้องดิจิตอลจะใช้ Image Sensor เป็นตัวรับภาพแทน ขนาดรับภาพของฟิล์มนั้นจะเท่ากับ 35 mm ( หรือที่เรียกกันว่า full frame ) แต่ของกล้องดิจิตอลจะขึ้นอยู่กับ ขนาด Image Sensor จากตัวอย่าง spec. ของกล้อง ข้างบนจะเห็นได้ว่า กล้องแต่ละรุ่นจะมี ขนาด Image Sensor แตกต่างกันออกไป และ ขนาดภาพ ก็แตกต่างกันออกไปด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s